Operation Österbotten

Operation Österbotten

Inbördeskriget, frihetskriget, brödrakriget år 1918. De röda och de vita. En mörk period i Finlands historia som ännu idag känns traumatiskt och nästan “förbjuden” att prata om. Sången handlar om en röd krigsänka i Hangö som ombeds överlåta sitt yngsta barn, som är under 1 år gammalt, till ett barnhem. Barnet förs sedan till ett “nytt och riktigt” hem till en vit familj i Vasa. Det här var det enda sättet för änkan och hennes familj att få rätt till fattighjälp. När hon väl gick med på det så fick hon aldrig mera se eller försöka kontakta sitt barn. Samtidigt gick kvinnan miste om sin rösträtt. Det här grymma sättet att skilja på röda krigsänkor och deras barn organiserades av de vita och gick under namnet Operation Österbotten.

 

Röda och vita varandra så lika
sida vid sida ändå vi strida
vita och röda varandra förgöra
vem kan felfria sanningar befria

den 6 april 1918 för de morfar till Sveaborg
fångläger för rödgardister, återvänder ej med sitt liv i behåll
du var under 1 år gammal, 1919 du togs från din mor
röda änkors yngsta barn skulle överlåtas fort

det fanns inget annat sätt att få rätt till fattighjälp
och när pengarna föll i hand ifrån togs deras rösträtt
ifrån togs deras rösträtt

Röda och vita varandra så lika
sida vid sida ändå vi strida
vita och röda varandra förgöra
vem kan felfria sanningar befria

din mor var 29 år och tvungen att lämna dig
lova att aldrig kontakta dig eller tillkännagiva sig för dig
så från Hangö så fördes du iväg till ditt nya hem
med nya föräldrar i Wasa stad, det var operation Österbotten,
operation Österbotten

Röda och vita varandra så lika
sida vid sida ändå vi strida
vita och röda varandra förgöra
vem kan felfria sanningar befria

den 6 april 1918 för de morfar till Sveaborg


Text & Musik: Désirée Saarela