Alma Skog

Alma Skog

Fosterlandet kallades hon, Alma Skog (1846-1939) den outtröttliga aktivisten, kvinnosakskämpen och värnaren för det finlandssvenska språket och kulturen. Hur skulle verkligheten te sig idag om inte personer och eldsjälar som Alma Skog skulle ha kämpat för det som vi idag tar för givet. “Vi får inte tröttna, vi måste hålla ut.” –Alma Skog

 

Önskar att jag kunde resa tillbaka
till Österbottens 1800- tal, ja
hur såg livet ut, hur levde man då
en annan var kvinnans roll, det kan jag väl förstå

du kände starkt för hembygd och fosterland
i en tid då det ryska våldet härjade minsann
du brann för kvinnors rätt till utbildning och frihet
att kunna påverka sitt öde här i livet

du visste betydelsen av fria ord
fosterlandet det var du, Alma Skog

år 1902 uti förryskningstider
Kvinnokagalen du i Wasa driver
du smugglade ut från Stockholm då förbjudna skrifter
som Fria ord det var olagliga bedrifter

du gömde pappren i inre fickor i din kappa
dokumenten i underkjolens foder som du skaffa’
du satt ditt liv i spel fick dem in i hemlandet
där barn och unga flickor skötte utdelandet

du visste betydelsen av fria ord
fosterlandet det var du, Alma Skog

”Även ber jag erinra om att min levnad infallit under en tidsrymd av så vidt skilda förhållanden emot dem vi nu leva i i det numera fria Finland att allt som då hände övergick oss under förtryckets och det ryska och det Bobrikowska våldets tid måste för det nulevande slägtet, huru sant det än är, nästan förefalla som en saga.” – Alma Skog

aktiv i Lotta Svärd när frihetskriget
med hjälp av kvinnokraft utrusta’ vita sidan
Mannerheim du under kriget lärde känna
en god vän du aldrig skulle lämna

du sade att du levt i så annorlunda tider
som idag kan verka som rena dystopier
en outtröttlig aktivist var dag du levde
kämpa’ för ditt land och folk för självständigheten

du visste betydelsen av fria ord
fosterlandet det var du, Alma Skog


Text & Musik: Désirée Saarela